O PROJEKTU

O PROJEKTU

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

O NÁS,
KONTAKT

O NÁS,
KONTAKT

animovanepribehy.cz, opak, z. s., 2019

MAPA
CESTY

MAPA
CESTY

O PROJEKTU

O PROJEKTU

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

O NÁS,
KONTAKT

O NÁS,
KONTAKT

MAPA
CESTY

MAPA
CESTY

ANIMOVANÉ PŘÍBĚHY

Projekt je cílen na výchovu dětí a mládeže, a to v oblastech rozvoje měkkých dovedností a mediální výchovy. Skládá se z následujících částí:

PŘÍBĚHY

Hlavním tématem projektu jsou příběhy, které slouží jako inspirace pro vytvoření a oživení příběhů vlastních.

Hlavním kritériem pro výběr příběhu je jeho aktuálnost. Nechceme se vázat místním, ani časovým omezením.

Témata příběhu chceme vybírat tak, aby reflektovala aktuální témata naší současné společnosti. Hledáme různé příběhy z odlišných kultur, které nám ukážou, že pravdy, které bereme jako samozřejmé v naší kultuře, se z jiného úhlu pohledu tak jasně nejeví a dají nám možnost vidět sebe sama z většího odstupu/nadhledu a mimo naší kulturní a časovou bublinu.

Chceme pomocí těchto příběhů nastavit zrcadlo naší společnosti i sobě samému.
PRACOVNÍ LISTY

Pracovní listy obsahují anotaci příběhu, příběh samotný a postup další práce.
Tyto listy budou dále využity během workshopu.
Jsou volně dostupné ZDE.

Hlavním cílem je na základě inspirace vybraným příběhem vytvoření příběhu vlastního.
Dále animace a vizualizace tohoto příběhu za použití sebereflexe a vlastní imaginace.

WORKSHOPY

Na začátku workshopu si každý z účastníků na základě anotace vybere jeden z pracovních listů, se kterým bude dál pracovat a zpracuje ho podle sebe. Každý se může příběhem nechat inspirovat a aplikovat ho na svoje prostředí. Na základě této inspirace vytvoří vlastní scénář. Výstupem bude komiks, sekvence nebo krátký film.

Workshopy probíhají na různých místech po ČR,výhledově i v zahraničí. Na jednotlivá místa sami dojedeme.

Neméně důležitou částí je sběr informací během workshopu a jejich následné vyhodnocování.
Celý projekt je zároveň naší rešerší pro knížku a animovaný seriál.

Pokud máte zájem o workshop, neváhejte nás kontaktovat.
Níže jsou základní informace o workshopech a výstavě.
O WORKSHOPU

Cílová skupina:
Primárně pro děti od osmi do třinácti let, ale zúčastnit se může každý včetně dospělých od šesti let.

Jak bude workshop probíhat:
Workshop má dvě základní formy, uzavřený (pro konkrétní objednanou skupinu na konkrétní čas), otevřený (součástí festivalu apod.). Forma uzavřeného workshopu je pro náš účel lepší, protože skupinová intenzivní práce s lektorem je dobrá platforma pro diskuzi nad obsahem našeho tématu. Forma otevřeného workshopu je koncipovaná jako průchozí workshop. Návštěvník se zastaví a zůstane na dobu jakou bude chtít.

Kolik lidí se může zúčastnit:
Forma uzavřeného workshopu je pro skupinu maximálně 7 lidí na jednoho lektora. Forma workshopu tzv. ”průchoďáku” je neomezena.

Délka workshopu:
Forma uzavřeného workshopu- 2 hodiny minimálně.
Forma otevřeného workshopu- průměrná doba trvání průchozího workshopu jsou 4 hodiny.
U obou forem workshopu je třeba připočítat čas na instalaci a deinstalaci výstavy (zhruba 2 hodiny).

Realizační podmínky pro workshop a výstavu:
Prostor s napojením na elektřinu. Výtvarné potřeby pro workshop/výstavu včetne propagačních materiálů budou součástí realizace workshopu.

Prostorová omezení na workshop/výstavu:
Není omezeno téměř jakýmkoliv vnitřním či venkovním prostorem, vše upravíme na míru konkrétního prostoru. Ideální prostor pro workshop (venkovní i vnitřní) je však plocha velikosti minimálně půlky třídy. Lze se domluvit na samostatné výstavě animačních strojů.

VÝSTAVA

Vzhledem k neustálé přítomnosti digitálních médií jsou animované obrazy všudypřítomné. Cílem výstavy je přiblížení základních principů animace divákovi.

Autorská výstava je interaktivní pomůckou pro práci s dětmi a studenty. Pro výstavu vyrábíme Animační stroje, které budou osazeny vzorovými pásy a budou zároveň využívat současné technologie. Po zkušenosti z této výstavy si návštěvník může během workshopu vytvořit vlastní krátký animovaný film pomocí 2D nebo stop-motion techniky, nebo si může vyrobit vlastní sekvenci pro některý z animačních strojů. Animační stroje umožňují podrobný náhled do světa animace. Představují první pokusy, jak rozhýbat obraz v době před nástupem filmu.více o výstavě už brzy..PLÁN CESTY

Jako hlavní body naší trasy vybíráme místa, kde vznikají občanské iniciativy, které se snaží oživit veřejný prostor. Oslovujeme kulturní centra a instituce, spolky, občanské iniciativy, kina, galerie, muzea, knihovny, dětské domovy, domovy dětí a mládeže a školy v Čechách a na Slovensku (do budoucna s možným přesahem do zahraničí v rámci euroregionu).

Výhodou mobility je, že lze dojet do míst, kam by se jinak projekt nedostal z ekonomických či jiných důvodů. Projekt není vázaný na konkrétní instituce/ budovy apod.

MAPA ZDE.

MgA. Pavla Šnajdarová

+420604944923,

pavla@op-k.cz, www.op-k.czAnimované příběhy vytváří spolek Opak.

Opak, z. s.


Projekt zaštiťují:

Ultrafun

ultrafun.eu

Animánie

animanie.cz

Podporují nás:

Ministerstvo kultury

mkcr.cz

Praha 1

praha1.cz

více už brzy..


Tato sekce bude obsahovat Databázi vybraných příběhů, rozdělených do čtyř tematických okruhů.

Příběhy bude možno zdarma stáhnout ve formě pracovních listů ve formátu pdf.více už brzy..


Tato sekce bude obsahovat interaktivní mapu s místy workshopů a výstav.